023-455044(Administration)

023-455135(Exam Section)

023-455214(BBA Department)

023-457038(Library)

023-455615(Science Department)

023-455385(BCA Department)

Mail us at: mechicampus@gmail.com

विद्यार्थीहरुलाई NTC तथा Ncell बाट सहुलीयत Data Pack लिनको लागि सजिलो होस भन्ने उदेश्यले विद्यार्थीहरुको हाल प्रयोगमा भएको मोबाईल नम्बर Update गरी सम्बन्धित निकायमा उप्लब्ध गराउनका लागि सबै विद्यार्थी भाई बहिनीहरुलाई यो Form भरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।

https://tinyurl.com/y3rehpg2

 

Close Menu